Sunday, 20/09/2020 - 12:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoàng Hoa Thám
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÀNH TÍCH 5 NĂM TỪ NĂM 2015-2020 CỦA TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

TP. Lào Cai, ngày  25 tháng 8 năm 2020

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen

Tên tập thể đề nghị: Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, thành phố Lào Cai.

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

Tên đơn vị: Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, thành phố Lào Cai.

Địa điểm: Đường Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Điện thoại: 02143 822 067 - Email: thcshoanghoatham@elc.vn;

Website: thcshoanghoatham.pgdlaocai.edu.vn/

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

Quá trình thành lập và phát triển: Trường Cấp 2 Cốc Lếu được thành lập đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Năm 1979 chiến tranh biên giới, thị xã Lào Cai bị tàn phá, trường cấp 2 Cốc Lếu không còn. Tháng 9 năm 1992 Uỷ ban nhân dân thị xã Lào Cai Quyết định thành lập Trường phổ thông cơ sở Cốc Lếu gồm một số lớp tiểu học và THCS. Trường có 10 thầy cô giáo do thầy giáo Vũ Năng Hùng làm hiệu trưởng. Năm học 1992- 1993 trường có 6 lớp với 250 học sinh, cơ sở vật chất thiếu thốn không đủ phòng học phải đi học nhờ. Năm học 1993 - 1994 Trường phổ thông cơ sở Cốc Lếu tách cấp tiểu học, thành lập Trường trung học cơ sở Cốc Lếu. Cơ sở vật chất gồm 2 dãy nhà tạm, năm học này trường có 10 lớp 414 học sinh.

Ngày 17/01/1997, UBND thị xã Lào Cai quyết định đổi tên trường thành Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám.Từ năm 2000 Trường THCS Hoàng Hoa Thám được mở rộng với tổng diện tích là 13800 m2, cơ sở vật chất được đầu tư mạnh đáp ứng đủ nhu cầu học tập và giảng dạy. Tháng 8 năm 2005 Trường THCS Hoàng Hoa Thám được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia, năm 2013 trường được công nhận kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3. Duy trì đạt phổ cập giáo THCS mức độ 3 năm 2020.

Đặc điểm chính của nhà trường: Nhà trường có Chi bộ đảng với 39 đảng viên trực thuộc Đảng ủy phường Cốc Lếu; Công đoàn trường trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai, Đội TNTP Hồ Chí Minh và  4 tổ chuyên môn với:

+ Tổng số Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên 52 người: Cán bộ quản lí: 03; Tổng phụ trách: 01; Nhân viên: 04; Giáo viên: 44.

+ Trình độ đào tạo: Cán bộ quản lí: 03 (03 Đại học); Giáo viên có trình độ đạt chuẩn 44/44 đạt 100%; trình độ trên chuẩn 01/44 đạt 2.3% (Thạc sỹ).

+ Là trường trung học cơ sở  hạng 1; 23 lớp; 817 học sinh.

* Các tổ chức đoàn thể:

Tổ chức Đảng: Nhà trường thành lập một Chi bộ với tổng cộng 39 đảng viên chiếm 75% tổng số CBGV của đơn vị.

Tổ chức Công đoàn: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tham gia và là thành viên của  công đoàn nhà trường.

Tổ chức Đoàn thanh niên nhà trường: Gồm 11 đoàn viên là giáo viên.

Tổ chức Đội TNTP: Liên đội gồm 817 đội viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục theo quy định tại Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị trong 05 năm qua

1.1. Công tác quản lý chỉ đạo

- Lãnh đạo nhà trường đã có nhiều giải pháp quyết liệt, đột phá trong thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu từ đó xây dựng được mục tiêu phát triển của trường, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm học. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch được sắp xếp hợp lý, có thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ cần thực hiện; phân công. phân nhiệm rõ ràng và xác định rõ trách nhiệm của cá nhân với nhiệm vụ được giao.

  - Trong quá trình quản lý, điều hành, lãnh đạo nhà trường luôn phát huy dân chủ, huy động được trí tuệ tập thể của cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh với việc tổ chức thực hiện kế hoạch  nhiệm vụ năm học.

  - Trong công tác quản lý có sự quyết tâm cao, có những giải pháp đột phá với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá và kiên định với mục tiêu của trường “Tôn trọng sự khác biệt, phát huy tiềm năng”.

          - Kiên quyết trong xây dựng nền nếp, kỉ cương văn hóa trường học: Tập thể đoàn kết, sống và làm việc có văn hóa, tích cực, chủ động, lắng nghe và mong muốn được đổi mới.

- Linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động về chuyên môn, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học và tự chủ chương trình dạy học.

- Tham mưu tốt cho các cấp để tăng cường về cơ sở vật chất và huy động được sự tham gia của cha mẹ học sinh với các hoạt động của nhà trường.

     1.2. Kết quả thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua

          - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể cho cả năm học sát với tình hình thực tiễn của trường; 100% cán bộ quản lí, giáo viên ký cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng cán bộ, giáo viên, đảng viên đều đăng kí nội dung học tập và làm theo Bác với một việc làm cụ thể và có sơ kết, đánh giá sau từng tháng. Hiệu trưởng và giáo viên tham gia tích cực vào cuộc thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo Bác” của phường Cốc Lếu.

- Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường của cán bộ, giáo viên và học sinh với các tiêu chí cụ thể, có thông điệp về thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa.

- Chi bộ chỉ đạo chuyên môn, Đội thiếu niên thực hiện tốt An toàn giao thông cổng trường; thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trường học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục đạo đức học sinh.

  - Thi đua dạy tốt, học tốt; tất cả vì học sinh thân yêu, nhà trường đã triển khai để từng giáo viên tự đăng kí thi đua, các chỉ tiêu số lượng, chất lượng của lớp mình; tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh nghiêm túc, chính xác, khách quan theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Cuối năm học, nhà trường tổ chức tốt nghiệm thu kết quả

  - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; tôn trọng nhân cách, danh dự, nhân phẩm học sinh, đối xử công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của học sinh. Không có cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, nhân cách nhà giáo.

1.3. Kết quả về chất lượng hai mặt giáo dục trong những năm gần đây:

- Chất lượng học sinh, tập thể

Nội dung thực hiện

Năm học

2015 - 2016

Năm học

2016-2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018-2019

Năm học

2019-2020

So sánh

Từ năm 2015 đến 2020

Tổng số học sinh

643

685

751

770

817

Tăng 174 HS

Số lớp

20

22

23

23

23

Đạt

Phẩm chất XL từ đạt trở lên

98

99

99.2 %

99,3 %

99.9

Tăng 1.9%

Năng lực XL từ đạt trở lên (Lên lớp thẳng)

90.1%

93.5%

90.1 %

90.8 %

92.1%

Tăng  2%

Kết quả tốt nghiệp THCS

98%

98.4%

98.4 %

98.8 %

99.5%

Tăng  1.5%

Học sinh đạt giải  thi HSG cấp thành phố

31

119

58

71

36

 

Tăng 5 giải

Học sinh đạt giải  thi HSG cấp tỉnh

13

48

13

17

15

Tăng 2 giải

Học sinh thi đỗ vào THPT chuyên

9

11

20

25

15

Tăng 6 học sinh

Giải văn nghệ -TDTT TP

13

15

18

36

17

Tăng 4

Giải văn nghệ -TDTT cấp tỉnh, QG

6

4

2

2

1 (Quốc gia)

Đạt

 

- Chất lượng đội ngũ giáo viên

 

Các tiêu chí

Chia theo năm học

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Giáo viên giỏi cấp trường

28

30

33

38

40

Số giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

Không tổ chức

22

Không tổ chức

23

Không tổ chức

Số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Không tổ chức

Không tổ chức

Không tổ chức

16

Không tổ chức

Số sáng kiến công nhận cấp cơ sở

02

02

04

04

07

Số sáng kiến công nhận cấp tỉnh

0

0

0

01

01

 

2. Những biện pháp thực hiện để đạt được thành tích

Tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự phối hợp của cá tổ chức đoàn thể, đổi mới công tác quản lý của ban giám hiệu, các tổ chuyên môn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để nhà trường ngày càng vững mạnh. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng, viết sáng kiến để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên

Đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hiện đại hoá, theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện mà Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XI đã nêu, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Bộ ngành phát động.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng: Hàng năm, nhà trường phát động nhiều đợt thi đua theo chủ điểm, chủ đề ngoài các phong trào thi đua lớn do Bộ, Ngành phát động, nhà trường còn tổ chức nhiều chuyên đề giới thiệu sách theo từng tháng hoặc chủ điểm; chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường; chuyên đề PCCC; chuyên đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em,... Ngoài ra nhà trường đã tổ chức thành công chương trình ngoại khóa như thi cắm hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Chương trình kỹ năng sống với chủ đề “Lòng biết ơn”, chương trình “Ngày hội đọc sách”, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao...

 Các phong trào thi đua giảng dạy được phát động theo từng đợt:

 - Thực hiện 10 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tư duy của học sinh, tích hợp liên môn

 -  Phổ biến 07 sáng kiến chuyên môn đã đạt giải các cấp.

 - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và đã giảng dạy, giáo viên có ứng dụng CNTT và sử dụng thiết bị dạy học một cách thường xuyên.

          Hàng năm vào cuối kỳ, cuối năm công tác thi đua khen thưởng được nhà trường hết sức coi trọng, đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khen thưởng kịp thời, góp phần động viên cán bộ, giáo viên và học sinh phấn đấu hơn nữa trong công tác cũng như học tập. Liên tục nhiều năm nay kết quả thi học sinh giỏi cấp thành phố được tăng lên. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ giáo viên.

* Thực hiện các phong trào thi đua

Thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, trong những năm qua, Trường THCS Hoàng Hoa Thám đã nỗ lực thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo với các nội dung phù hợp với điều kiện của trường như: Thi đua dạy tốt, học tốt; Xây dựng trường học sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; Nữ giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà; Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo… Qua đó đã nâng cao được hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo của trường.

Nhà trường đã liên tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên tự giác tham gia hưởng ứng, xác định đó là mục tiêu phấn đấu để hoàn thiện bản thân và là việc làm thiết thực đóng góp xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, vững mạnh, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và uy tín của đội ngũ người thầy. Vì vậy, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã khơi nguồn và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua.

         Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được Ban giám hiệu nhà trường chú trọng duy trì và đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thi đua; động viên cán bộ giáo viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các vấn đề trọng tâm như: Đổi mới phương pháp giảng dạy; áp dụng nhiều giải pháp giáo dục cho học sinh; tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, đồng thời yêu thương, gần gũi học sinh, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được nhà trường cụ thể hóa qua hoạt động nghiên cứu khoa học; viết sáng kiến; nghiên cứu, thiết kế bài giảng điện tử… Phong trào này đã trở thành nền nếp tốt, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến tăng qua các năm.

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.  Đội ngũ nhà giáo đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, ý thức tổ chức, kỷ luật không ngừng được nâng cao. Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. Phần lớn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đào tạo và năng lực sư phạm

Phong trào thi đua “Xây dựng trường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Học sinh được hướng dẫn cách tự học, cách tổ chức và tham gia các hoạt động làm việc theo nhóm, chủ động bày tỏ các quan điểm, hiểu biết trong bài học, cảnh quan và điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường được cải thiện nhanh chóng, có cây xanh bóng mát, lớp học đủ ánh sáng, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản để ứng xử với những tình huống trong cuộc sống, kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm, kỹ năng tự chăm sóc bản thân...

3. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

Cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước các quy định của trường. Nội bộ đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, thực hiện các nền nếp, quy định chuyên môn. Tập thể nhà trường chú trọng và làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, trong sạch. Các tổ chức chính trị trong trường liên tục nhiều năm được cấp trên khen thưởng. Công tác đền ơn đáp nghĩa được nhà trường chú trọng: Như ủng hộ gia đinh học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid, ủng hộ đồng bào bị bão lụt,  quan tâm tới gia đình thương binh, liệt sỹ…

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

Trường có 01 Chi bộ Đảng, Ban chi ủy phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng. Công tác phát triển đảng được chú trọng quan tâm, giới thiệu được các đoàn viên ưu tú kết nạp đảng, hiện nay với 39 đảng viên. 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 05 năm liên tục Chi bộ đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (được tặng Giấy khen Quyết định số 2341-QĐ/ TU ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thành ủy Lào Cai).

  Công đoàn nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định hoạt động của các cấp, tham gia đóng góp đầy đủ các phong trào theo quy định của ngành. Luôn quan tâm tới đời sống của đội ngũ công đoàn viên trường; Phối hợp với chuyên môn, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia các cuộc thi do ngành và địa phương pháp động; Thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình các công đoàn viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ đảm bảo sự đoàn kết nội bộ cao tạo ra sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động (được tặng Bằng khen Quyết định số 191/QĐ. LĐLĐ ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai).

   Liên đội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đội với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Luôn quan tâm đến việc rèn luyện ý thức đội viên. Đổi mới sáng tạo trong các hoạt động cả về nội dung và hình thức tổ chức như trong các hoạt động: Ngày hội đón học sinh lớp 6; Lễ khai giảng năm học mới; Ngày hội Văn hóa dân gian; Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về Phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ; Phòng chống xâm hại; Ngày hội Sách mùa Thu; Thi tìm hiểu về ngày 22/12 và lịch sử Lào Cai; Ngoại khóa tiếng Anh; ngoại khóa tiếng Trung; Ngày hội thiếu nhi vui khỏe... Hàng năm, Liên đội làm tốt công tác quyên góp ủng hộ về vật chất, phát huy tinh thần tương thân, tương ái tới các bạn học sinh vùng cao và vùng khó khăn.

 

III. KẾT QUẢ PHÂN XẾP LOẠI VÀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU CỦA CÁ NHÂN

Năm học

TS CBGV được đánh giá/ TS CBGVNV

Kết quả đánh giá xếp loại cuối năm

 
 

Chuẩn nghề nghiệp 

Xếp loại chuyên môn  

Xếp loại viên chức

Danh hiệu

 

Tốt

Khá

Đạt

Giỏi

Khá

Trung bình

TS

Hoàn thành  XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Lao động tiên tiến

 

CB

 

GV

 

2015- 2016

39/47

19

20

0

12

24

3

51

29

18

4

2

22

 

2016- 2017

43/48

18 

 25

 19

13 

52 

27 

24 

2

23

 

2017- 2018

43/52

22 

19 

 2

 23

17 

52 

32 

16 

4

26

 

2018- 2019

45/52

 27

18 

 20

24 

52 

28 

20 

4

29

 

2019- 2020

45/54

 14

28 

18 

24 

54 

 7

43 

5

38

 

IV. KẾT QUẢ PHÂN XẾP LOẠI CỦA TẬP THỂ

Năm học

Xếp loại

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định.

2015 - 2016

HTXSNV

Quyết định số 92/QĐ-PGD&ĐT ngày 13/7/2017 của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai.

2016 - 2017

HTXSNV

Quyết định số 95/QĐ-PGD&ĐT ngày 01/6/2017 của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai.

2017 - 2018

HTXSNV

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

2018 - 2019

HTXSNV

Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

2019 - 2020

HTTNV

Quyết định số 2630 /QĐ - UBND ngày 20 /7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

 

IV. CÁC DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHENTHƯỞNG

  1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của QĐ công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định.

2015-2016

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết đinh số 2449/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

2016-2017

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 2515/QĐ- UBND ngày 11/7/2017 của UBND thành phố Lào Cai.

2017-2018

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 2625 /QĐ- UBND ngày 19/7/2018 của UBND thành phố Lào Cai.

2018-2019

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 2516 /QĐ- UBND ngày 27/6/2019 của UBND thành phố Lào Cai.

2019-2020

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 2883/QĐ - UBND ngày 06/8 /2020 của UBND thành phố Lào Cai.

    

2. Hình thức đã được khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của QĐ công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định.

2017-2018

Bằng khen

Quyết định số 191/QĐ-LĐLĐ ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai.

2019-2020

Giấy khen

Quyết định số 2341-QĐ/TU ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thành ủy Lào Cai.

 

Với những thành tích của trường THCS Hoàng Hoa Thám thành phố Lào Cai đạt được như trên, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét, đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể trường THCS Hoàng Hoa Thám./.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 306
Hôm qua : 308
Tháng 09 : 1.216
Năm 2020 : 438.874