Những chiếc bánh kết hợp với hoa tươi được các học sinh làm tặng cô giáo, bà, mẹ, chị em gái nhân ngày 20-10